ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ
ชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
เข้าใช้เมื่อเวลา
กำลังใช้งาน
สมพันธ์ แสงคำ
6:35:57
  เข้าระบบ